Delcaratia 394 / 2016

Operatii noi de efectuat in timpul lunii
Generarea efectiva a declaratiei 394
Detalierea mesajelor de eroare
SPV - Spatiul Virtual Privat
Importa XLS

Achiztii


Sectiune
din D394

Tranzactia

Categ. Documente:
Clasificare 394

Categorie tva

Tip furnizor

Produse:
Clasificare 394

Doc. de furnizori: Optiune394

Obs

Achizitii de la persoane inregistrate TVA din RO

C tip A

Furnizori

Factura

<>Tx.inv.

Inregistrat TVA

Altele

C tipAI

Furnizori

Factura

<>Tx.inv

TVA la Incasare

Altele

C tip C

Furnizori

Factura

Tx.inversa

Inregistrat TVA

da

C tip AS

Furnizori

Factura

<>Tx.inv

Inregistrat TVA

ScutireRegimSpecial *)

In factura %TVA si valoarea TVA trebuie sa fie=0

Achizitii de la PJ NEinregistarte TVA

D tip N

Furnizori

Facturi, Borderou achizitii, Carnet produse agricole, Contract

<>Tx.inv

PJ NEinregistarte TVA

Altele

Produsele achizitionate de la persoane neinregistrate TVA trebuie sa aiba neaparat selectata "Carateristica 394" (cereale si plante tehnice, deseuri feroase si neferoase, masa lemnoasa, terenuri, constructii, alte bunuri si servicii) in nomenclatorul de articole

Achizitii de la PF NEinregistarte TVA

D tip N

Furnizori

Borderou achizitii, Carnet produse agricole, Contract

<>Tx.inv

PF NEinregistarte TVA

da

Altele

Achizitiile de la PF se inregistreaza in program si se raporteaza in declaratie cu precizarea clara a furnizorului fie prin CNP si nume fie numai prin nume+ prenume+ adresa exacta
Rezulta deci ca achizitiile facute prin intermediul borderourilor se vor introduce si raporta defalcat pe fiecare persoana in parte.

Achizitii de la pers impozabile stabilite in alt stat membru

E tip C

Furnizori

Factura

Tx.inv.

UE

Altele

Nu se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în declaraţia 390.

Achizitii de la pers impozabile stabilite in afara UE

F tip C

Furnizori

Factura

Tx.inv.

Non UE

Altele

Achizitii de la fur TVA pe factura simplificata cu CUI beneficiar

I 1.3

Furnizori

Factura simplificata

<>Tx.inv

Inregistrat TVA

Altele

cu CUI beneficiar

Achizitii de la fur TVAI pe factura simplificata cu CUI beneficiar

I 1.4

Furnizori

Factura simplificata

<>Tx.inv

TVA la Incasare

Altele

cu CUI beneficiar

Achiz pe bon fiscal cu CUI beneficiar

I 1.5

Furnizori

Bon fiscal

<>Tx.inv

Indiferent

Altele

cu CUI beneficiar

Avizele, Bonurile fiscale fara CUI, Proformele               Nu trebuie sa apara in declaratie

Livrari

Sectiune
din D394

Tranzactia

Categ. Documente:
Clasificare 394

Categorie
tva

Tip client

Produse:
Clasificare 394

Doc. de clienti : Optiune394

Obs

Livrari catre persoane inregistrate TVA din RO

C tip L

Clienti

Factura

<>Tx.inv.

Inregistrat TVA

Altele

C tipV

Clienti

Factura

Tx.inversa

Inregistrat TVA

da

Altele

C tip LS

Clienti

Factura

<>Tx.inv

Inregistrat TVA

ScutireRegimSpecial *)

In factura %TVA si valoarea TVA trebuie sa fie=0

Livrari catre persoane NEinregistarte TVA

D tip L

Clienti

Factura

<>Tx.inv

NEinregistarte TVA

Altele

Pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2016, livrarile pe facturi cu valoarea mai mica de 10.000 lei (cu tva) catre PF sau PFregimSpecialScutire se completeaza cumulat in declaratie fara evidentierea clientilor. Dupa 1.1.2017 aceste livrari se vor inregistra si raporta pe fiecare client in parte

Livrari catre persoane NEinregistarte TVA

D tip LS

Clienti

Factura

<>Tx.inv

NEinregistarte TVA

ScutireRegimSpecial *)

Pentru perioada 01.07.2016 - 31.12.2016 facturile tip LS emise catre persoane fizice, cu valoare individuala mai mica sau egala cu 10.000 lei se vor completa cumulat

Livrari catre pers impozabile stabilite in alt stat membru

E tip L

Clienti

Factura

<>Tx.inv

UE

E tip LS

Clienti

Factura

<>Tx.inv

UE

ScutireRegimSpecial *)

In factura %TVA si valoarea TVA trebuie sa fie=0

Livrari catre pers impozabile stabilite in afara UE

F tip L

Clienti

Factura

<>Tx.inv

Non UE

Nu se înscriu operaţiunile care se înscriu în declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare (formular 390).

F tip LS

Clienti

Factura

<>Tx.inv

Non UE

ScutireRegimSpecial *)

In factura %TVA si valoarea TVA trebuie sa fie=0
Nu se înscriu operaţiunile care se înscriu în declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare (formular 390).

Incasari prin Casa de marcat din gestiuni Magazin valorice neurmate de factura

G I.1

Casa

Se inregistreaza pe baza Monetarelor pentru gestiunile Magazin Valorice sau pe baza bonurilor fiscale emise din gestiunile Magazin Cantitativ Valorice. Tot in Monetar se completeaza “nr.bonuri AMEF”
E necesara completarea Nr.AMEF in fereastra 394-2016 subpagina “Date identificare”

Incasari prin Casa de marcat din gestiuni Magazin cantitativ-valorice neurmate de factura

G I.1

Vanzari prin Casa de Marcat

Bon fiscal

Se inregistreaza pe baza documentelor existente in modulul Vanzari prin casa de marcat
E necesara completarea Nr.AMEF in fereastra 394-2016 subpagina “Date identificare”

Incasari exceptate de la utilizarea AMEF

G I.2

Casa

Se inregistreaza in Trezorerie prin operatie tip Monetar cu bifa “operatie #amef”

Facturi simplificate cu CUI beneficiar

I 1.1

Clienti

Factura simplificata

Facturi simplificate emise fara CUI beneficiar

I 1.2

Clienti

Factura simplificata

Bon sau FS fara CUI

Alte valori ce trebuiesc declarate

Este necesara introducerea in program a plajelor de facturi alocate (cele ce se tabilesc la 1.ian al fiecarui an) in fereastra TVA/pagina 394/2016 / subpagina "Serii alocate". Fara aceasta aplicatia nu va putea determina facturile emise,anulate,stornate
Atentie pentru facturile emise catre clienti intracomunitari ,extracomunitari si catre clienti din RO continand numai operatiuni neimpozabile se vor stabili plaje de facturi distince ce nu se vor declara ca “facturi alocate”

Sunt evidentiate cu galben modificarile ce apar la 1.10.2016

Sectiunea din D394

Explicatii

Facturi alocate I2.1

In mod normal aici se completeaza toate plajele facturilor ce se vor emite in cursul anului, plaje stabulite la 1 ianuarie conform legii.
Se exclud
facturile alocate pentru: 1)operatiunile intracomunitare cu bunuri si servicii 2)import/export de bunuri 3) operaţiuni neimpozabile in Romania
Exceptie: Facturi alocate in perioada de raportare (I 2.1), pana la 31.12.2016 se inscriu plajele de facturi ramase neutilizate la inceputul lunii de raportare din plajele alocate la 1.ian. Completarea se face automat de aplicatie daca sau introdus plajele in subpagina "Serii alocate"
Citam exemplul dat in Ordul 3769: " De exemplu, la data de 1 octombrie 2016, persoana impozabila B are doua plaje de facturi ramase neutilizate din plajele de facturi alocate, pe care le va declara la pct. 2.1, respectiv: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 100 si de la seria X nr. 78 la seria X nr. 100. Pentru luna octombrie, la pct. 2.2 vor fi înscrise facturile emise din plajele de facturi neutilizate, astfel: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 85 si de la seria X nr. 78 la seria X nr. 90; "

Facturi Emise I 2.2

- Facturi emise (I2.2) din plaja de facturi alocate -numarul facturilor si intervalele de facturi emise pe serii - sunt completate automat de program pe baza facturilor existente in modulul clienti si iesiri prin casa de marcat. Completarea se face automat de aplicatie daca sau introdus plajele de alocate
- Facturi stornate -seria si numarul - aici sunt completate automat facturile de client negative (citez din Ordinul 3769: "f actura stornata reprezinta factura emisa de persoana impozabila, a carei valoare totala este negativa")
- Facturi anulate -seria si numarul- sunt completate automat de program daca in momentul "Actualizarii" declaratiei este selectat "genereaza si facturi anulate". Ele sunt: 1- numerele de facturi lipsa pentru fiecare serie in parte intre cel mai mic si cel mai mare din facturile emise in perioada de raportare 2-facturile avand clientul "Anulat" 3-facturile marcate "anulat"
- Autofacturi -seria si numarul- se completeaza automat pe baza facurilor emise catre un client avand acelasi CUI cu SC declaranta
- Facturi emise de beneficiar in numele furnizorului -seria si numarul - sunt completate automat pe baza facturilor care au selecatata optiunea: "EmisInNumeleFurnizorului"
- Facturi emise de beneficiar in numele persoanei impozabile(I2.3) -numarul total si intervalele pe serii- sunt completate automat pe baza facturilor care au selecatata optiunea: "EmisDeBeneficiar"
- Facturi emise de terti in numele persoanei impozabile(I2.4) -numarul total si intervalele pe serii- sunt completate automat pe baza facturilor care au selectata optiunea: "EmisDeTerti

Activitati speciale I7

Programul centralizeaza in aceasta sectiune valorile livrarilor/prestarilor inregistrate pe anumite coduri CAEN denumite de ordonanta "Speciale". Atentie! nu toate codurile se regasesc in nomenclatorul normal CAEN , au fost create subcoduri
Activitatile speciale se evidentiaza in program astfel :
1) ca activitatea principala in fereastara 394/2016 subpagina "Date identificare" campul "Activitate pricncipala"
2) in nomenclatorul de produse, campul "cod caen 394"
3) pe fiecare operatie in parte in cazul incasarile prin monetare , campul "CAEN"
Activitatile speciale sunt in prezent urmatoarele **)
Activitatea principala va fi atribuita tuturor livrarilor daca articolul din factura nu este configurat altfel (campul Cod CAEN 394) si tuturor monetarelor
Daca nu este specificata activitate principala , atunci doar livrarile ale caror articole au ales ceva in campul Cod CAEN 394 vor fi luate in calcul la acest punct
De asemeni vor fi luate in considerare si monetarele care au completat ceva in campul Cod CAEN 394

Valori ale TVAI daca firma nu este platitoare TVAI –I4.1

Valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA

Valori ale TVAI daca firma este platitoare TVAI - I5

I5.1 valoarea TVA-ului a incasarilor din perioada de raportare facturilor cu TVAI

I 5.2 valoarea TVA-ului platilor facute la furnizori cu TVA

I 5.3 valoarea TVA-ului platilor facute la furnizori cu TVAI

Nu se vor declara in noul 394 urmatoarele:
- achizitii sau vanzari prin Avize, Proforme si alte documente netaxabile
- documentele ce se declara prin D390
- achizitii pe factura cu cota 0% de la persoane inregistrate TVA si care nu au un regim special de scutire *)
- livrari pe factura cu cota 0% pentru operatii cu regim special de scutire *)
- achizitii pe Bon fara CUI

*)- regim special de scutire: agentii de turism , bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie
**) - coduri CAEN activitati speciale :
1071 Cofetarie si produse de patiserie
4520 Spalatorie auto
4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor
4776 Comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4932 Transporturi cu taxiuri
5510 Hoteluri
5510 Pensiuni turistice
5610 Restaurante
5630 Baruri si activitati de servire a bauturilor
812 Activitati de curatenie
9313 Activitati ale centrelor de fitness
9602 Activitati de coafura si de înfrumusetare
9603 Servicii de pompe funebre

Bonurile emise prin Casa sunt considerate facturi daca au fost transformate in Factura si daca Clasificarea 394 a categoriei de document este "Factura"

3 Generarea declaratiei

Inaintea inceperii lucrului la noua declaratie 394 trebuie sa facem urmatoarele operatii:

1) In fereastra TVA Pagina 394/2016 se da click pe Adauga pentru a crea o declaratie noua
Se completeaza Luna si anul declaratiei , eventual se corecteaza limitele intervalului (prima si ultima zi)

 

2) in fereastra 394/2016 subpagina “Date identificare” se va verifica/completa "CAEN activitate principala" si “Nr.AMEF” daca e cazul
Daca au fost modificate campurile Activitate principala sau Nr.AMEF , declaratia trebuie  Actualizata inainte de generarea PDFului

3) in fereastra 394/2016 subpagina “Serii Alocate” se introduc plajele de facturi alocate pentru anul declaratiei (doar plajele alocate pentru operatii impozabile in Romanai)

4) Pentru incarcarea documentelor primare in declarative dam click pe butonul Actualizeaza
Pentru ca starea TVA a furnizorilor si clientilor este f.importanta este indicat sa folosim functia Verificare cel putin o data pentru fiecare declaratie . Se asigura astfel actualizarea la zi a starii TVA de pe situl ANAF a furnizorilor si clientilor cuprinsi in declaratie.
Tot referitor la nomenclatorul de terti trebuie sa ne asiguram de corectitudinea campului Tzara

5) Se verifica si se interpreteaza erorile semnalate in coloana Erori din pagina Operatiuni(vezi mai jos explicarea erorilor)
Randurile galbene (atentionari) sau rosii(erori) sunt marcate dupa actualizare cu Nu declara ceea cea are ca efect faptul ca nu vor fi transmise in formualrul PDF
Dupa caz se remediaza prin corectarea nomenclatorului de Articole sau Categorii de documente (vezi mai jos) , dupa care se reancarca declaratia cu butonul Actualizeaza

6) Generarea declaratiei PDF se face prin utilizarea butonului PDF precedata eventual de click pe butonul Descarca (daca suntem atentionati ca a aparut o versiune noua)

7) Daca sunt necesare corectii in nomenclatorul de Articole

Pentru produsele ce se folosesc in documentele de achizitii de la furnizori neplatitori de TVA , in facturile cu taxare inversa si in facturile cu terti din RO in anumite cazuri, trebuie completata "Clasificare 394"
Sunt importante si trebuiesc configurate urmatoarele categorii de bunuri:
- telefoane mobile, microprocesoare, tablete si laptopuri (se declara in cazul achizitiilor sau livrarilor cu terti din Romania)
- cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, terenuri, construc?ii, alte bunuri şi servicii (pentru achizitii de la persoane neinregistrate TVA)
- toate categoriile selectabile in cazul achizitiilor sau livrarilor cu taxare inversa
Clasificarea 394 se stabileste o singura data in prima luna de lucru si apoi pe masura ce apar produse noi
Lipsa Clasificarii in cazurile in care este obligatorie va fi semnalata ca eroare in etapa de generare a PDFului inteligent

In cazul in care avem activitati ce se incadreaza in unul din codurile CAEN : 1071,4520,4730,47761,47762,4932,55101,55102,56103,5630,812,9313,9602,9603, vom crea in nomenclatorul de produse articole dedicate care vor avea acest cod completat in campul Cod caen 394
Valorile articolelor din documentele de furnizori,clienti si iesiri prin CasaMarcat avand cod CAEN394 vor fi centralizate in sectiunea I7 a declaratiei

Dupa corectarea acestui nomenclator , D394 trebuie reancarcata cu butonul Actualizare

8)Daca sunt necesare corectii in nomenclatorul Categorii de documente (Administrare / Nomenclatoarte)
Pentru toate categoriile de document ce se folosesc in modulele de furnizori , clienti si iesiri prin Casa de Marcat trebuie sa selectam "Clasificare 394"
-optiunea "nu apare in 394" se foloseste pentru Avize si alte actegorii ce nu trebuiesc cuprinse in declaratie
-optiunuile: Borderou, Carnet.., Contracte se folosesc pentru achizitii de la furnizori neplatitori TVA
-optiunea "Factura simplificata" va determina aparitia documentului in una din sectiunile I1.1 , I1.2 , I1.3 sau I1.4
-optiunea "Bon fiscal" va determina aparitia documentului in sectiunea G I1 in cazul "Iesirilor prin casa de marcat" sau in sectiunea I1.5 in cazul achizitiilor prin bon fiscal (cu CUI)
-optiunea "Incasari exceptate AMEF" va determina aparitia documentului in sectiunea G I1 in cazul "Iesirilor prin casa de marcat"
Atentie ! optiunea "apare in declaratia 394" nu mai are niciun efect in noua declaratie
Lipsa acestei Clasificarii in cazurile in care este obligatorie va fi semnalata ca eroare in etapa de generare a PDFului inteligent
Optiunile se stabilesc o singura data in prima luna de lucru si apoi pe masura ce apar categorii de documente noi

Dupa corectarea acestui nomenclator , D394 trebuie reancarcata cu butonul Actualizare

Operatii suplimentare ce trebuiesc facute in timpul lunii

1- La documentele de furnizori si clienti ce se opereaza in perioada de intocmire a noii declaratii 394 trebuie sa acordam atentie urmatoarelor elemente:
- selectorul: Optiune 394 seminificatia este explicata mai jos
- categoriei de document si mai precis valoarea campului Clasificare 394 pentru aceatsa categorie
- campul Clasificare 394 al produselor documentului in cazul taxarii inverse sau achizitiei de la persoane neinregistrate TVA
- campul CodCAEN394 al produselor documentului in cazul activitatilor cuprinse de codurile CAEN: 1071,4520,4730,47761,47762,4932,55101,55102,56103,5630,812,9313,9602,9603
- inaintea generarii declaratiei 394 trebuie generata declaratia 390 (facturile din 390 nu trebuie sa apara in 394)
Semnificatia optiunilor selectorului Optiune 394 este urmatoarea:

- Bon,FS fara CUI - are sens in cazul achizitiilor si livrarilor pe documente de tip "Factura simplificata" sau "Bon Fiscal si Incasari AMEF" (sectiunea I 1.1 ... 1.5 si GI1)
- Fct Regim special - in cazul achizitiilor sau livrarilor: pentru operatiunile derulate în regim special pentru agentiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati. Se poate folosi pentru livrari catre clienti din tara ,UE sau non UE, iar pentru achizitii numai pentru furnizori din Romania Cota Tva si valoarea TVA trebuie sa fie =0 pentru toate articolele documentului ce are aceasta optiune
- Stornare - se selecteaza in cazul facturilor emise cu sume negative reprezentand stornari (sectiunea I 2.1)
- Altele (sau necompletat) - nici unul din cazurile de mai sus


2- La monetarele introduse prin trezorerie trebuie sa:
- specificam in plus valoarea Nr.bonuri AMEF in cazul monetarelor emise prin case de marcat (nu bifam operatie #AMEF )
- bifam operatie #AMEF in cazul operatiilor exceptate de la obligatia utilizarii caselor de marcat (in acest caz Nr.bonuri nu trebuie completat)
Atentie ! valorile monetarelor trebuie sa contina valorile bonurilor emise prin modulul Casa de marcat cu sau fara factura. Pentru ca in declaratie trebuie sa apara toate facturile emise, din valorile monetarelor se vor storna valorile facturilor emise din gestiunile de tip magazine valoric(adica cele cuprinse in monetare)

Noua declaratie 394 se gaseste pe butonul TVA , pagina 394/2016 (modelul vechi al declaratiei exista in continuare pe pagina 394)
Operatiile ce se fac sunt aceleasi ca in 394 anterior :
-butonul Adauga pentru a crea o declaratie noua si stabilirea lunii si anului declaratiei
- butonul Actualizeaza pentru a aduce valorile din evidenta primara
- verificarea,corectarea valorilor: click pe butonul Modifica , se efectueaza corectiile necesare , click pe Salveaza
- obtinerea PDFului : click pe Descarca daca e cazul , click pe butonul PDF
In ceea ce proveste corectiile inaintea generarii PDFului sunt disponibile urmatoarele:
- modificarea inregistrarilor care (nu) se declara - coloana NU declar din pagina Declaratie. Salvarea modificarilor se face pe butonul Salveaza
- adaugare/modificare/stergere: plaja de facturi alocate sau emise, facturi Stornate , Anulate , Autofacturate , in pagina Sect "I2" , salvarea de asemeni pe butonul Salveaza
-
datele generale ale SC , in pagina Sectiunea 1 , salvarea de asemeni pe butonul Salveaza

Detalierea mesajelor de eroare

%.TVA trebuie sa fie=0 pentru tip

achizitie de la PF Neplatitor TVA fara clasificare articol 394

articolele achizitiilor de la PF trebuie sa aiba selectata ceva in campul "Clasificare 394"

achizitii de la neplatitori pe FS sau BON

achizitii pe FS sau Bon fara CUI

categ document … neclasificata cu 394

in fereastra "Categorii documente" trebuie stabilit atributul "Clasificare 394" pentru …

categ.doc. nepermisa pentru tip_partener C

categ.document: …. se poate folosi doar pentru Furnizori

categ.document:... tre folosita doar la Fur.Neplatitori

conflict platitor TVAI-neplatitor TVA

cota TVA eronata

Unul din articolele documentului are o cota de tva<>0,9,19,20,24

factura #RO se afla in interval alocat pentru RO

factura cu tert UE sau Extracomunitar are seria+numarul in plajele Alocate

factura RO in afara intervalelor alocate

seria+numarul facturii cu tert in Romania nu se afla in interiorul plajelor Alocate

factura RO se suprapune cu emisele din luna anterioara

numarul facturii cu tert in Romania este mai mic decat numarul altei facturi emise in perioada anterioara declaratiei

furnizor declarat neplatitor TVA are valoare TVA in receptii

Furnizorul este neinregistrat TVA dar documentul are valori pentru TVA

incompatibil: Bon,Fs fara CUI pentru categ.doc.

incompatibil: Regim special + taxare inversa

Documentul are Regimurile speciale de scutire si Taxare inversa, nu se poate

nepermis pentru tip-partener E,F

nu poate fi PF platitor TVA

documentul are tert Persoana Fizica care nu pot fi inregistrate TVA

operatie exclusa nu are TVA

RegimSpecial se foloseste doar pentru Categ.doc.Factura

Regimurile speciale de scutire sunt permise numai pe dcoumente avand categorie cu "Clasificare 394"=factura

tert extern cu TVAI

Document cu TVA la incasare avand tert UE sau extracomunitar

tert Neplatitor pe factura cu tx.inversa

nu se pot inregistra facturi cu taxare inversa in relatie cu persoane neinregistrate TVA

tip ... nepermis pentru tip_partener D

trebuie taxare inversa

Tx.inversa/RO fara clasificare articol 394

Articolele documentelor cu Taxare inversa trebuie sa aiba selectat ceva in atributul "Clasificare 394"

 

SPV - mesajele fin Spatiul Virtual Privat

In aceasta pagina putem obtine si descarca mesajele ANAF postate in SPV Trebuie ca semnatura electronica sa fie introdusa in portul USB al calculatorului pe care lucram si sa fie inrolat in SPV
Sunt disponibile trei functii:

- testarea serviciului /Tva,declaratii / pagina SPV/ linkul TestWebService
- descarcarea listei de mesaje : /Tva,declaratii / pagina SPV/ butonul Verifica mesaje noi
- descarcarea recipisei / extrasului / documentului in format PDF  sau vizualizarea documentului daca acesta a fost deja modificat :  /Tva,declaratii / pagina SPV/ butonul Descarca sau vezi mesajul

Importa din fisier XLS

Prin acest modul se pot incarca facturi in declaratie Structura XLS trebuie sa fie (se poate obtine o macheta XLS prin click dreapta pe acelasi buton) :
A- cuiul tertului
B-valoarea bazei facturii
C-val tva a facturii
D-tip
E- denumire tert
F- seria si nr. facturii
G- % tva
Facturile vor fi incarcate in sectiunea C